ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ขั้นสูง ธุรกิจผลิต article

หลักสูตร การทำบัญชีภาคปฏิบัติ(ขั้นสูง)

ระยะเวลาการอบรม 5 วัน
รายละเอียดหลักสูตร อบรมการทำบัญชีในรูปแบบธุรกิจการผลิต


ขั้นตอนการอบรม
1. วิเคราะห์รายการเอกสารทางการค้า
2. จัดทำเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี
3. บันทึกบัญชีลงสมุดรายวัน
4. จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน ทะเบียนลูกหนี้ ทะเบียนเจ้าหนี้ ทะเบียนสินค้าและวัตถุดิบ
5. จัดทำรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย และรายงานภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
6. คำนวณภาษีเงินได้พึงประเมินของพนักงาน และจัดทำบัญชีเงินได้พนักงาน
7. ปิดบัญชีลงสมุดรายวันแล้วผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท
8. จัดทำแบบ ภ.ง.ด.1,3,53 และ ภ.พ. 30 เพื่อนำส่งกรมสรรพากร
9. จัดทำแบบนำส่งประกันสังคม
10. จัดทำงบทดลอง,กระดาษทำการ และงบการเงิน
สอบถามรายละเอียดหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรเพิ่มเติม
โทร. 02-393-2475
Hot line 24 Hr. Tel 087-179-9945การจัดทำบัญชีภาคปฏิบัติ (ชั้นสูง)
dot
OUR SERVICES
dot
bulletฝึกอบรมการจัดทำบัญชี
bulletบริการรับทำบัญชี
bulletบริการสอบบัญชี
bulletบริการจดทะเบียนธุรกิจ
bulletจำหน่ายโปรแกรมบัญชี
dot
SHORTCUT
dot
bulletDownload ใบสมัคร
bulletแผนที่บริษัท
dot
กรอกอีเมล์เพื่อรับข่าวสาร

dot
dot
บริการออนไลน์
dot
bulletจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
bulletขอมีเลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี
bulletยื่นแบบภาษีเงินได้
bulletค้นหาและจองชื่อนิติบุคคล
bulletอัตราแลกเปลี่ยน
bulletร่วมลงนามถวายพระพร
dot
รวม link ที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletกระทรวงพาณิชย์
bulletกรมศุลกากร
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
bulletสำนักงานประกันสังคม
dot
News
dot
bulletผู้จัดการออนไลน์
bulletบางกอกโพสต์
bulletเดอะเนชั่น
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletฐานเศรษฐกิจ
dot
ค้นหา
dot
bulletgoogle.com
dot
พื้นที่โฆษณา สนใจโทร.02-3932475
dot
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัท 117การบัญชี จำกัด
88/1 ซอยลาซาล 6 ถนนสุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทร. 02-393-2475 แฟกซ์ 02-393-2474